Groenoord Magazine

Groenoord Magazine is een uitgave van en voor de bewoners van Schiedam Groenoord. Het magazine heeft ten doel de bewoners te informeren over activiteiten die in de wijk georganiseerd worden en om ze enthousiast te maken er aan deel te nemen.

Frequentie:
Het magazine verschijnt 4x per jaar:
rond 1 september, 1 december, 1 maart en 1 juni.
Eerst volgende nummer verschijnt rond 1 juni. In overleg met de redactie kunt u artikelen aanleveren vóór 15 april 2018. Copij en foto(s) uiterlijk 30 april 2018 inleveren aan info@schiedam-groenoord.nl

Oplage:
5.000 exemplaren

Verspreiding
:
Huis-aan-huis in Schiedam Groenoord en op verschijdene plaatsen in Schiedam.

Alle magazines kunt u hieronder downloaden door op de cover te klikken.

GM augustus 2016

GM december 2016
GM maart 2017
GM juni 2017
GM september 2017
GM december 2017
GM maart 2018
GM juni 2018
GM september 2018
GM december 2018
GM maart 2019
GM juni 2019
GM september 2019
GM december 2019
GM maart 2020
GM juni 2020
GM september 2020
GM december 2020
GM maart 2021
GM JUNI 2021
GM september 2021
GM december 2021

GM september 2022

GM december 2022

GM maart 2023

GM juni 2023

GM september 2023
GM december 2023

GM maart 2024