DOCK Schiedam

SWS Welzijn

De sociaal werkers van DOCK zijn verdeeld in twee gebieden en werken samen met andere organisaties op het gebied van zorg en welzijn aan: het versterken van de keten van zorg voor de kwetsbare Schiedammer; het versterken van de eigen kracht en burgerkracht; het bevorderen van de sociale stijging en maatschappelijke carrière ; meer gezonde Schiedammers door sporten en bewegen.

DOCK beheert zelf  twee wijkcentra en maakt gebruik van ruimtes die in de wijk beschikbaar zijn voor het faciliteren van burgerinitiatieven. In alle WijkOndersteuningsTeams in Schiedam zijn sociaal werkers van DOCK en Buurtprojecten actief.

Schiedammers ontmoeten elkaar in hun buurt en wijk

DOCK ondersteunt bewoners in wat zij in hun buurt/wijk willen doen samen met anderen. Hebt u ideeën voor activiteiten, vertel het ons dan. De sociaal werkers van DOCK ondersteunen u met het uitwerken van ideeën en het uitvoeren van uw activiteiten. We geven advies hoe u kunt organiseren en bieden faciliteiten. U bent als bewoner de verbindende factor in uw buurt. Uw initiatieven brengen andere bewoners en sociale partners bij elkaar.

DOCKbeschikt over twee wijkcentra: Wijkcentrum Dreesplein en Wijkcentrum Oost. Ook op andere plekken, zoals de Groenoordhuizen, De Erker en de verschillende andere plekken in Schiedam zijn sociaal werkers actief om initiatieven van Schiedammers te ondersteunen.

Mocht u ideeën hebben om activiteiten te organiseren in uw wijk, neem dan contact op met de sociaal werkers. U bent van harte welkom!

Voor meer informatie: www.dock.nl