Mannenclub

Vanuit het WOT is de Mannenclub Groenoord opgericht. De heren zijn uiteraard allen woonachtig in deze wijk en komen elke donderdag bij elkaar.

mannenclub

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bij elkaar zijn is het belangrijkste doel. Onderwerpen van gesprek zijn altijd snel gevonden. Van dingen die op het moment in de wereld spelen tot persoonlijke zaken. Soms ontstaat er een hele leuke discussie, je leert ook van elkaars inzichten. Bovendien, nu we elkaar wat langer kennen, staan we voor elkaar klaar met raad en daad.

We willen graag helpen in onze wijk …

Ook het wel en wee in de wijk komt vaak aan de orde. Hopelijk vinden we in de toekomst ons onderdak in boerderij Landvreugd. Vanuit die locatie willen we dingen voor de wijkbewoners gaan organiseren. Een aantal leden is bekend met vrijwilligerswerk in deze wijk. Het is prettig om een bijdrage te kunnen leveren aan Groenoord, hoe kleinschalig dan ook.
Info is te vinden op de site van WOT Groenoord.