sep 24, 2020

Posted by | Reacties uitgeschakeld voor Wandel/speurtocht Groenoord

Wandel/speurtocht Groenoord

In de week van het Geluk hebben we voor kinderen en volwassenen een leuke speur-/wandeltocht gemaakt. Je begint in Park Groenoord aan de Van Beethovenlaan 162 in Schiedam Groenoord. Kijk goed naar de foto’s, die geven aan hoe je moet lopen. Onderweg hebben we foto’s gemaakt van allerlei kleine details die je onder weg tegenkomt. Noteer op je formulier welke details je hebt gevonden. Heb jij aan het eind van de speurtocht alles kunnen vinden? Afstand 6 km. Duur ± 2 uur.

Loop de tocht met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM

Je kunt de wandel/speurtocht lopen wanneer je maar wilt en is vanaf 1 oktober op te halen bij de Van Beethoven Activiteitenruimte, Van Beethovenlaan 162 of download hem nu al via onderstaande link.

Hier kun je de wandel/speurtocht downloaden.

Read More
sep 24, 2020

Posted by | Reacties uitgeschakeld voor Week van het Geluk 1-8 oktober

Week van het Geluk 1-8 oktober

Download hier de speurtocht

Read More
sep 3, 2020

Posted by | Reacties uitgeschakeld voor Groenoord Magazine september

Groenoord Magazine september

Download hier het digitale magazine

Read More
sep 3, 2020

Posted by | Reacties uitgeschakeld voor 12 en 13 september 2020 Open Monumentendagen in Schiedam

12 en 13 september 2020 Open Monumentendagen in Schiedam

Op 12 en 13 september 2020 vinden de Open Monumentendagen in #Schiedam plaats met tal van activiteiten. Het thema is dit jaar ‘Leermonumenten’. We houden u hier op de hoogte van het programma!

Read More
sep 3, 2020

Posted by | Reacties uitgeschakeld voor Schone Wijk Weekend in Schiedam

Schone Wijk Weekend in Schiedam

Samen voor een schone wijk!

In juni was de eerste Schone Wijk Actie in Schiedam. Veel Schiedammers hielpen mee hun wijk schoon te maken. Het leverde een geweldig resultaat op en vele positieve reacties. Dit smaakte naar meer en daarom organiseren we zaterdag 19 september 2020 de tweede Schone Wijk Actie. Tijdens de Landelijke Opschoondag en World Cleanup Day 2020. Help je deze keer ook (weer) mee? Als we allemaal een klein stukje schoonmaken, bereiken we samen een groots effect!

Aanmelden

Geef uiterlijk zaterdag 12 september 2020 door of je een gratis prikstok nodig hebt en op welke locatie je wilt schoonmaken. De prikstok brengen wij op tijd bij je thuis en als dank voor je inzet mag je de prikstok houden. Vanwege de coronamaatregelen verstrekken we 1 prikstok per huisadres.
Heb je al eerder deelgenomen en geen prikstok meer nodig?  Dan horen we graag waar je deze keer een stukje wijk gaat schoonmaken.

Aanmelden Schone wijk actie – individueel

Aanmelden Schone Wijk Actie – groep

Read More
aug 12, 2020

Posted by | Reacties uitgeschakeld voor Procesinformatie Herontwikkeling Hof van Spaland / Bachplein

Procesinformatie Herontwikkeling Hof van Spaland / Bachplein

Flyer 9, Hof van Spaland / Bachplein: , augustus 2020

Procesinformatie Herontwikkeling Hof van Spaland / Bachplein

Hof van Spaland/Bachplein en Corona
In Corona-tijd heeft zich een “tele-ontwerpproces” voltrokken om te onderzoeken welke kansen en belemmeringen er zijn met betrekking tot de ontwikkeling van Hof van Spaland/Bachplein. Dit videovergaderen gaat heel anders dan als je live over de tekentafel kunt buigen. Toch is het gelukt om de haalbaarheidsstudie af te ronden.

Het Mengmodel Bachplein
Voor het Bachplein blijkt het hoogbouwmodel de meeste ruimte te bieden. Ongeveer 300 woningen kunnen worden gebouwd. Dit model is een combinatie van drie blokflats met drie torenflats. Stedenbouwkundig is gekeken naar in hoogte variërende gestapelde flats, zoninval en daglicht en parkeren. Gezocht is naar een goede mix van levensloopbestendige woningen in het sociale, middeldure en dure segment. Alle woningen worden rollator- en rolstoeltoegankelijk gemaakt. Deze woningen worden in hun omgeving ingepast met wandel-, fiets- en auto-ontsluiting, parkeren en groeninrichting.

Besluitvorming
De gemeente kan het Bachplein eerder ontwikkelen dan Hof van Spaland. De gemeente is eigenaar van de grond op het Bachplein. Op het Bachplein is de fysiotherapiepraktijk gevestigd. Met de fysiotherapiepraktijk en de huisartsen Schiedam-Noord wordt overlegd over de bouw van een gezondheidscluster. De bedoeling is namelijk dat de fysiotherapeuten en huisartsen Schiedam-Noord als eerste kunnen verhuizen naar dit nieuwe gezondheidscluster. Daarom zal in de eerste fase van de bouw van Bachplein een gezondheidscluster worden gebouwd.
Op 11 augustus besluit het college besloten over een knip tussen Bachplein en Hof van Spaland. Deze knip maakt de weg vrij om marktpartijen plannen te laten uitwerken voor het Bachplein. De gebiedsontwikkeling wordt dus geknipt in twee delen: Ontwikkeling Bachplein enerzijds en Renovatie Hof van Spaland anderzijds. De marktdialoog voor het Bachplein wordt voorbereid als het College het ambtelijk advies over het zogeheten “Tussenbesluit” op 11 augustus overneemt.

Structuurontwerp Bachplein is geen eindbeeld
Belangrijk is om te benadrukken dat de tekeningen voor het Bachplein niet het definitieve eindbeeld zijn. Deze tekeningen zijn nu nog indicatief. De markt zal worden gevraagd om met plannen te komen voor het Bachplein. Ontwikkelaars krijgen van de gemeente de ruimte om de woningbouwplannen uit te werken. Zij zullen dus zelf gaan tekenen en ontwerpen. De gemeente geeft hen harde en zachte wensen en eisen. Met de harde eisen móet de ontwikkelaar rekening houden in de planuitwerking, de zachtere uitgangspunten en wensen geven meer vrijheid aan de markt. Het idee dat de gemeente in dit stadium een kant-en-klaar plan zal meegeven, is niet zo. De gemeente zal dus onderhandelen over de grond. Met marktpartijen treedt zij in overleg over de leefomgevingskwaliteit en de participatie. Omwonenden zullen in een later stadium bij de inrichting van de openbare ruimte worden betrokken.

Mengmodel Hof van Spaland
Het internetwinkelen groeit nog steeds. De gemeente verwacht gezien deze trend dat Hof van Spaland een compacter wijkwinkel-centrum kan worden. In het Mengmodel voor Hof van Spaland zit een verhuizing van de Lidl. Dit model richt zich daarom op het herschikken van winkels als Lidl verhuist. Naast de verenigde winkeleigenaren van Hof van Spaland speelt Lidl hierin dus een belangrijke rol.

Coöperatieve Vereniging van Erfpachters
De Coöperatieve Vereniging van Erfpachters Hof van Spaland is als club van winkeleigenaars direct belanghebbende van de renovatie. De gemeente voert gesprekken met de CVVE en heeft de CVVE gevraagd of verhuizing van Lidl bespreekbaar is. Er moet namelijk verderworden verkend of er ruimte kan worden gemaakt voor Lidl. Hiervoor is
overeenstemming nodig tussen de gemeente en de CVVE, en tussen de CVVE en Lidl.

Lidl
In Nieuwsbrief 7 zijn drie opties van de verplaatsing van Lidl met een stippellijn ingetekend. Deze opties zijn zuiver indicatief.
Eén variant van een mogelijke nieuwe winkel voor Lidl is nu over de huidige plattegrond van het winkelcentrum heen getekend. Deze tekening is voorgelegd aan de CVVE en aan Lidl. Op 22 juni vergaderde de CVVE over een mogelijke verhuizing. Verhuizing grijpt flink in. Sommige leden van de CVVE vrezen omzetderving. En zij vragen zich hardop af of het realistisch is. Toch heeft de CVVE ‘ja, mits’ gezegd tegen het idee om Lidl te verplaatsen. Dit maakt de weg vrij voor overleg tussen Lidl en de CVVE. Ook met Lidl zal worden overlegd over wensen en eisen die Lidl heeft. Een bespreking vond 11 augustus jl. plaats tussen gemeente, CVVE en Lidl.

Kwartiermaker CVVE
De CVVE heeft een kwartiermaker ingehuurd, die de CVVE gaat ondersteunen bij het zoekproces. Welke verhuisvariant dan ook, duidelijk is dat verhuizing van Lidl gevolgen zal hebben voor winkeleigenaren en hun huurders / ondernemers. Om dit proces in goede banen te leiden, zal de gemeente het komende half jaar samen met de CVVE en Lidl zoeken naar mogelijkheden. Hoe het vervolgproces eruit komt te zien en welke stappen moeten worden gezet, zal komend half jaar duidelijk worden. De gemeente hoopt dat er duidelijkheid tussen betrokken partijen zal komen over een eventuele verplaatsing van Lidl en over een renovatie.

Planning
Door het Coronavirus heeft het overleg met al onze overlegpartners vertraging opgelopen. We onderhouden contact via videovergaderen en telefoon, maar het is anders dan in levende lijve overleg.
Wij zullen u in de volgende nieuwsbrief informeren over de marktdialoog. Deze start naar verwachting in het najaar. Hoe het proces er daarna uit zal zien daarover informeren wij u zo spoedig mogelijk. Daarin zullen wij ook meer kunnen vertellen over het participatieproces voor omwonenden in een later stadium van de ontwikkeling van het Bachplein.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Thinka Bor-Reijinga, t.bor@schiedam.nl, GSM: 06 – 55 32 00 07.
Ook kunt u terecht bij uw wijkregisseurs Huseyin Kalyoncu, Marcel Kreuger en Bobby Scheepe.

Read More
aug 12, 2020

Posted by | Reacties uitgeschakeld voor Het fotografieproject ‘Dit is Schiedam’ gaat van start!

Het fotografieproject ‘Dit is Schiedam’ gaat van start!

Fotografieliefhebbers opgelet:
het fotografieproject Dit is Schiedam gaat van start!

Ben jij een fotografieliefhebber en lijkt het jou leuk om samen met andere Schiedammers te fotograferen en jouw fotografievaardigheden te ontwikkelen? Dan hebben wij leuk nieuws! In september start het project Dit is Schiedam.

Het bewonersinitiatief ‘Dit is Schiedam’ brengt Schiedammers met een interesse in fotografie bij elkaar om samen het leven in hun stad te fotograferen en meer te leren over fotografie. Het programma loopt over een jaar en bestaat uit een serie excursies en workshops waarin iedere keer een andere Schiedamse wijk wordt bezocht en een ander aspect van fotografie wordt belicht. Zo ontdek je opnieuw je eigen stad, leer je andere enthousiaste (hobby)fotografen kennen én krijg jij de kunst van het fotograferen beter in de vingers. Het programma mondt uit in de foto expositie in de zomer van 2021. De startbijeenkomst vindt plaats op maandagavond 28 september in de Korenbeurs.

Alle Schiedammers met een interesse in fotografie zijn welkom. Er worden geen eisen gesteld aan het niveau en het te gebruiken apparatuur. Kortom, ook met je Smartphone ben je welkom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is Schiedam is een initiatief van Cees en Piet, twee hobbyfotografen uit de wijk Oost. Cees en Piet zijn tevens de initiatiefnemers van het populaire Facebookplatform ‘Fotografievrienden van Schiedam en Omstreken’.

Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met Schiedamse (vak)fotografen, de fotografievrienden van Piet en Cees, en wordt ondersteund door Stichting Mooi Werk. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door een het Fonds Schiedam Vlaardingen en de Gemeente Schiedam.

Meer informatie en aanmelden via de webpagina: www.dit-is-schiedam.nl

Read More
aug 8, 2020

Posted by | Reacties uitgeschakeld voor Voorlezen in de bibliotheek Singel 24

Voorlezen in de bibliotheek Singel 24

Kom luisteren op woensdag 12 augustus om 10.30 uur naar een leuk verhaaltje van Vrouwtje Buurvrouw in de bibliotheek Singel 24. Daarna heeft ze nog een verrassing voor jou! Nieuwsgierig? Meld je snel aan via de agenda van de bibliotheek. https://www.debibliotheekschiedam.nl/actueel/aanmelden_zomerworkshops.html Na deze activiteit kun je ook nog prentenboeken lenen om thuis te lezen of spelletjes lenen. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht. #zomeractiviteit #igratisworkshop #voorlezen #vanaf4jaar #Singel24 #spelletjesuitleen #kinderengratislidmaatschap

Read More
aug 8, 2020

Posted by | Reacties uitgeschakeld voor Kom Jeu de Boyles spelen aan de Maasboulevard!

Kom Jeu de Boyles spelen aan de Maasboulevard!

Read More
aug 6, 2020

Posted by | Reacties uitgeschakeld voor Zomerfestijn voor de jeugd tot 15 jaar

Zomerfestijn voor de jeugd tot 15 jaar

Read More