Hüseyin Kalyoncu

 

Een magazine van en voor Groenoorders!

Wijkprocesmanager Hüseyin Kalyoncu is er erg blij mee. Hij werkt al elf jaar voor de gemeente  Schiedam, waarvan negen jaar voor de wijk Groenoord. In het eerste nummer van Groenoord Magazine vertelt hij over zijn werk en motivatie.

Huseyin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn taak is om de wijk in verbinding te brengen met de gemeente en andersom. Ik zoek uit wat er in de wijk speelt en waar bewoners en ondernemers behoefte aan hebben. Deze informatie gebruik ik om de gemeente te adviseren over wat nodig is in de wijk. Ik houd mij dagelijks bezig met vragen zoals: Hoe betrek je de wijk bij het maken van beleid en plannen? Hoe zorg je ervoor dat de wijk hier inspraak in krijgt? Zijn er manieren te bedenken waarop de wijk niet alleen meedenkt of meebeslist maar de beslissingen zelf neemt?

Contact met bewoners van de wijk
Ik heb nauw contact met bewoners, vrijwilligers, ondernemers en alle instellingen die actief zijn in de wijk. Het is een van mijn belangrijkste taken om het werk van deze instellingen op elkaar te laten aansluiten. Hiervoor maken we bijvoorbeeld wijkplannen samen met bewoners. Ik ga met mensen in gesprek op het moment dat zij mij, om welke reden dan ook, willen spreken of omdat de gemeente plannen en projecten heeft die zij met de wijk wil bespreken.
Een van de vaste gespreksmomenten is het wijkoverleg dat vijf keer per jaar plaatsvindt. Uiteindelijk is er maar één doel: het wonen, leven, werken en recreëren in Groenoord voor iedereen zo prettig mogelijk maken en houden.

Initiatieven van bewoners
Ik zorg er ook voor dat er voor bewoners en ondernemers mogelijk-heden zijn om activiteiten en initiatieven op te zetten in de wijk. Daar waar mogelijkheden ontbreken, ga ik op zoek naar manieren om die alsnog te creëren. Dit kunnen bijvoorbeeld subsidies zijn of ruimtes die bewoners kunnen beheren voor een maatschappelijk initiatief.

Groenoord Magazine
Dit is geen blad van de gemeente. Het is een blad van en voor de bewoners. De gemeente maakt samen met het WijkOndersteuningsTeam (WOT) mogelijk dat bewoners dit magazine zelf uit kunnen brengen. Het is dus vooral een magazine van de wijk voor de wijk. In het magazine zullen medebewoners u informeren over de activiteiten die in uw wijk georganiseerd worden en wanneer deze plaatsvinden.

Zin om mee te doen?
Misschien zou u zich bij een of meer activiteiten willen aansluiten? Misschien wilt u iets weten of heeft u een idee, maar weet u niet zo goed hoe u dit kunt realiseren? Twijfel niet en laat van u horen!
Daarnaast kunt u in het magazine lezen welke professionals in uw wijk actief zijn, wat zij doen en hoe u ze kunt bereiken.

Ten slotte: voor mij is het belangrijkste doel van dit magazine om met meer Groenoorders in contact te komen. Ik hoop u te spreken en het liefst persoonlijk te ontmoeten. Contact: per e-mail h.kalyoncu@schiedam.nl of via doorkiesnummer 010-2191031.