nov 23, 2021

Posted by in Groenoord Magazine | Reacties uitgeschakeld voor Hulp bij gedragsproblemen van kinderen

Hulp bij gedragsproblemen van kinderen

Problemen met het gedrag of functioneren van een kind kunnen veel impact hebben op een gezin. Elke ontwikkelingsfase van een kind kent zijn moeilijkheden en uitdagingen. Daar kun je als ouder tegenaan lopen en vragen over hebben.

Vragen over dit soort moeilijkheden worden vaak gezien als algemene opvoedvragen. Er zijn echter ook gezinnen waarbij het gedrag of het functioneren van een kind verstoord is. Dit kan komen door een ontwikkelingsstoornis zoals AD(H)D of een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), maar het kan ook te maken hebben met omgevingsfactoren die een kind bijvoorbeeld angstig of somber maken. Vaak gaat het om een combinatie van factoren: kindgebonden factoren, omgevingsfactoren, opvoedingsfactoren en soms ook ouderfactoren.

Mijn naam is Lauretta Dijkers en ik ben sinds september werkzaam als kind- en jeugdpsycholoog binnen het Wijk Ondersteuningsteam (WOT) Groenoord. Ik zie veel kinderen die bijvoorbeeld last hebben van faalangst, woede-uitbarstingen, concentratieproblemen of problemen in de sociale omgang. Het is begrijpelijk dat je als ouder soms niet weet hoe je het beste met bepaald gedrag omgaat of hoe je je kind kunt helpen. Voor dergelijke vragen, begeleiding en behandeling kunnen gezinnen bij mij terecht. Samen met ouders en kind bespreken we waar de zorgen liggen en brengen we dit in kaart. Er wordt gekeken naar de aard, de ernst en de frequentie van de problemen, maar ook naar achterliggende en instandhoudende factoren. Binnen het WOT stellen we geen diagnoses, maar dit hoeft behandeling niet in de weg te staan. We kunnen vaak een passende behandeling voor uw kind inzetten. Ouders worden betrokken bij het hulpverleningsproces en in sommige gevallen wordt ook ouderbegeleiding gegeven.

Voor vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met het WOT via 010 – 754 15 15 of groenoord@wotschiedam.nl. Kijk voor meer informatie op de website wotschiedam.nl.

468 ad

Comments are closed.