apr 22, 2021

Posted by in Groenoord Magazine | Reacties uitgeschakeld voor het Amaliapark, een veelzijdig groengebied voor schiedammers en regiogenoten

het Amaliapark, een veelzijdig groengebied voor schiedammers en regiogenoten

De komende jaren wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het Amaliapark bij de Ketheltunnel. De gemeente wil dat dit uitgroeit tot een veelzijdig groengebied voor Schiedammers en regiogenoten om dicht bij de stad van buitengewone natuur te genieten.

De aanleg van de Ketheltunnel heeft enkele jaren geleden een bijzonder nieuw stuk stad opgeleverd. Een deel daarvan is in gebruik als Sportpark Willem-Alexander, maar de overige vijftien hectare wordt vooralsnog niet optimaal benut. Met de ontwikkeling van het Amaliapark wil de gemeente Schiedam dit veranderen. Het park moet stapsgewijs uitgroeien tot een fraai groengebied dat de leefbaarheid in Schiedam verbetert en duurzaamheidsambities kracht bijzet.
De ontwikkeling van het park gaat gepaard met een naamsverandering. Het Dakpark A4, zoals het tot voor kort te boek stond, is per december 2020 veranderd in Amaliapark.

Veelzijdig vierseizoenen-park
Het Amaliapark wordt in verschillende fasen (door)ontwikkeld. Daarbij is uiteraard veel aandacht voor groen. Zo worden er diverse planten, struiken, kruiden en bomen geplant. Hierbij wordt gekozen voor soorten met variërende bloeitijden waardoor het park elk seizoen een andere uitstraling heeft. De variatie maakt dat er een rijk flora- en faunasysteem kan ontstaan. Van die biodiversiteit kan per fiets en te voet worden genoten. Er worden namelijk doorlopende fiets- en wandelpaden aangelegd die het Amaliapark goed toegankelijk maken vanuit de omgeving. In het park komen ook trappartijen, kunst en ‘balkons’ die uitzicht geven op het bijzondere landschap.

Groencompensatie
Het plan voor de inrichting van het Amaliapark is tot stand gekomen in overleg met Stichting Batavier. Belangrijk onderwerp van gesprek was het aantal bomen dat wordt (terug)geplant. De realisatie van de aansluiting van de A4 op de A20 (Ketheltunnel) is namelijk ten koste gegaan van een flink aantal bomen. In overleg met Stichting Batavier wordt afgezien van één-op-één-terugplanting vanwege de bodemkwaliteit en beperkte draagcapaciteit en laagdikte van het tunneldak. In totaal worden 2.506 bomen (terug)geplant. Het resterende aandeel, 1750 bomen, wordt gecompenseerd met een financiële bijdrage aan het Groenfonds.

Planning
In het plantseizoen 2020-2021 worden extra bomen aangeplant, aanvullend op duizenden bollen. In het voorjaar van 2021 zijn kruidenmengsels gezaaid. In de loop van dat jaar wordt begonnen met de aanleg van entrees, trappartijen en zitplekken.

Wilt u meer weten over de plannen?
Download hier het boekje van de gemeente Schiedam.

468 ad

Comments are closed.