jul 12, 2021

Posted by in Groenoord Magazine | Reacties uitgeschakeld voor Einde afdeling cultuurparticipatie Mooi Werk

Einde afdeling cultuurparticipatie Mooi Werk

Na 14 jaar van pionieren en groeien komt er op 1 juli een einde aan Cultuurparticipatie in Schiedam onder begeleiding van Mooi Werk. Vanwege de subsidiestop van de gemeente Schiedam hebben de cultuurscouts hun werkzaamheden in de wijken afgerond. Zij zien nog veel kansen om Schiedammers te ondersteunen om met kunst en cultuur hun wijk leefbaarder en mooier te maken en stadsgenoten met elkaar te verbinden. Dit blijkt ook uit de vele projecten die de scouts het laatste half jaar nog hebben ondersteund in de wijken van de stad. Ondanks het zure einde kijkt Mooi Werk met trots en dankbaarheid terug op de vele mooie projecten die over een periode van 14 jaar zijn gerealiseerd.

Buurt op je Bord, editie 2013

In 2007 startte Ineke Hagen, oprichter van Mooi Werk en cultuurscout van het eerste uur, met participatieve kunstprojecten in Schiedam. Al pionierend maakte zij wijkbewoners mede-eigenaar van kunst in een lokale en maatschappelijke context door hen te betrekken bij conceptontwikkeling en programmering. Eerst in de wijk West, waar in nauwe samenwerking met bewoners projecten werden ontwikkeld zoals Cultuur Borrelt, Winterlicht en Verueno. Daarop breidde Ineke haar werkveld in samenwerking met de wijkregisseurs uit tot er uiteindelijk door meerdere cultuurscouts in alle wijken van Schiedam bewonersinitiatieven werden begeleid, zoals kunst in het Schreihuisje en het realiseren van diverse kunstwerken in de openbare ruimte. Met dergelijke activiteiten maakten de cultuurscouts kunst en cultuur breed toegankelijk voor inwoners van de stad, die zich zo een eigen mening konden vormen over ‘Kunst’. En vaak ook hun eigen creativiteit in konden zetten, zoals bij projecten als Buurt op je Bord, Koren onder de Molens en locatietheater In Het Wild.

De organisatie is de laatste jaren in zwaar weer terecht gekomen. Er is een onhoudbare situatie ontstaan waarin het ontbrak aan de nodige middelen en capaciteit om Mooi Werk duurzaam de toekomst in te loodsen. Als gevolg daarvan hebben de cultuurscouts in wisselende samenstelling en onder organisatorisch moeilijke en onzekere omstandigheden hun werk moeten doen. De huidige cultuurscouts Margo Onnes, Caty Palmen en Anne Doeksen hebben de last én de eer gehad om het gezicht te zijn van de laatste generatie cultuurscouts. Dit hebben ze, tot de laatste snik, vol overgave en met plezier gedaan, gedreven door passie voor cultuur, de stad en bovenal Schiedammers. Samen met de cultuurscouts die hen voorgingen laten zij een bijzondere en rijke nalatenschap aan cultuurparticipatie projecten na, waar Schiedam groos mee mag zijn! Deze projecten zijn tot stand gekomen in samenwerking met en ondersteund door vele partijen. Grote dank daarom aanalle vroegere medewerkers, huidige en vroegere vrijwilligers, wijkbewoners, amateurkunsten netwerk rond IkToon!, de vele prachtige culturele instellingen in de stad, kunstenaars, kunstvakdocenten en last but not least alle bestuurders van de stichting door de jaren heen. Dank ook aan de lokale en landelijke fondsen die de projecten financieel mede mogelijk hebben gemaakt.

Tot slot ook dank aan de Gemeente Schiedam die vele jaren vertrouwen heeft gegeven aan de scouts en de meerwaarde zag om met kunst en cultuur het samenleven in de wijken en het leven van Schiedammers te verrijken. We hopen dat de gemeente met dezelfde toewijding als Mooi Werk zorg zal dragen voor het levendig houden van het netwerk dat door Mooi Werk door de jaren heen opgebouwd en onderhouden is.

Met het einde van Cultuurparticipatie onder begeleiding van Mooi Werk eindigt natuurlijk niet de behoefte onder Schiedammers aan kunst- en cultuurdeelname. Vanaf 1 juli zijn de wijkregisseurs aanspreekpunt voor alle vragen, ideeën en wensen op het vlak van kunst en cultuur in de wijk. Eerste aanspreekpunt hiervoor is wijkregisseur Marcel Kreuger, m.kreuger@schiedam.nl

Het wegvallen van de afdeling Cultuurparticipatie heeft ook gevolgen voor de afdeling Cultuureducatie van Mooi Werk. Mooi Werk is in gesprek met een gedroomde en solide samenwerkingspartner in de stad om de krachten te bundelen. Inzet daarbij is om onze onafhankelijke adviesrol te behouden en met de vele betrokkenen te blijven bouwen aan inspirerende kunst- en cultuureducatie voor alle leerlingen in Schiedam. Contactpersoon voor afronding Cultuurparticipatie en borging Cultuureducatie is Erik van Duijvenbode, erik@stichtingmooiwerk.nl

468 ad

Comments are closed.