Basisschool Loep

Ambitieuze plannen voor basisschool Loep
Groenoord Magazine bracht een bezoek aan Annemieke Jeene van basisschool Loep. Er gaat hier veel veranderen, er zijn plannen voor nieuwbouw en de school heeft de ambitie om een Integraal Kindcentrum (IKC) te worden. We zullen u regelmatig op de hoogte houden van alle vorderingen. Maar eerst stelt het hoofd van de school zich graag aan u voor.

‘Mijn naam is Annemieke Jeene. Ik ben directeur van basisschool Loep. Een school met enthousiaste en nieuwsgierige kinderen. Zoals een nieuwe leerling laatst zei: ‘u bent vast een trotse directeur’. Toen ik haar vroeg waarom ze dat zei, antwoordde ze: ‘U heeft allemaal aardige kinderen op deze school’. Een mooier compliment kan je als directeur niet krijgen.’

Je mag zijn wie je bent
Op onze school werken wij aan een veilig klimaat. Wij vinden het heel belangrijk dat je mag zijn wie je bent. Dat kinderen respect hebben voor de ander en luisteren naar elkaar. Maar ook leren van elkaar en leren over elkaars achtergrond. Alleen door elkaar goed te leren kennen bouw je een samenleving die prettig is om in te leven, te leren en te werken. Op Loep bouwen wij aan een open en positief klimaat met een enthousiast en betrokken team.

Loep is een openbare school met een verfrissend, toekomstgericht concept dat uniek is voor Schiedam. Kennis en sport zijn op onze school twee belangrijke pijlers.
Er worden op dit moment plannen gemaakt voor de nieuwbouw. In maart of april wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor de wijkbewoners. Op deze avond worden de nieuwbouwplannen gepresenteerd en gaan we met elkaar in gesprek over de nieuwbouw en het nieuwe IKC.

Loep is een Integraal Kindcentrum (IKC) in wording, dat wil zeggen dat kinderen tot 13 jaar bij Loep terecht kunnen voor (flexibele) opvang, onderwijs en ontspanning. Samen met KomKids kinderopvang zorgen wij ervoor dat baby’s, peuters en basisschoolleerlingen het onderwijs en de zorg krijgen die zij nodig hebben. Alles onder één dak. Uw kind voelt zich veilig en vertrouwd, de overgang naar de basisschool verloopt soepel, we bieden een doorgaande pedagogische lijn en u kunt erop vertrouwen dat uw kind gedurende de gehele dag in goede handen is.

Sport en bewegen
Sportiviteit is belangrijk binnen ons onderwijs. Onze leerlingen krijgen twee keer per week gym van een vakdocent. Sportief zijn betekent plezier hebben in bewegen, technieken oefenen, maar ook leren samenwerken en kunnen omgaan met winnen en verliezen. Wanneer je regelmatig beweegt, ben je bovendien fitter en kun je jezelf beter concentreren.

Samen met vakdocenten en sportclubs bieden we sport- en beweegactiviteiten op niveau. Onze school is schooljudo-school, de tiende school van Nederland. Dit betekent dat kinderen vanaf groep 5 jaarlijks een lessencyclus judo krijgen. Judo is meer dan sporten. Tijdens de judolessen wordt er gewerkt aan de zeven kernwaarden: welbevinden, plezier, vertrouwen, weerbaarheid, respect, samenwerken en discipline. Deze kernwaarden zijn waardevol voor de ontwikkeling van ieder kind.
Op 8 februari vond de kick-off van de wijksport- en cultuurvereniging plaats, speciaal voor kinderen die in Groenoord wonen of naar school gaan.
Het was een mooie gelegenheid om kennis te maken met sporten zoals handbal en basketbal en verschillende cultuuractiviteiten, zoals streetdance, zang, gitaar en kleuterdans.

Bent u nieuwsgierig naar onze school en wilt u een rondleiding? Maak gerust een afspraak.


Annemieke Jeene, directeur OBS Loep
www.loepschiedam.nl
Facebook: loep schiedam