okt 3, 2018

Posted by in Activiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Het Jongeren Interventie Team (JIT) geeft jongeren extra ondersteuning

Het Jongeren Interventie Team (JIT) geeft jongeren extra ondersteuning

Voor jongeren die extra ondersteuning nodig hebben is het JIT opgericht; bij het JIT dagen we jongeren uit om hun leven te verbeteren, talenten te ontwikkelen en hier zelf verantwoordelijkheid in te nemen’’ (Dock.nl, 2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een 15-jarige jongen die een jaar zijn leerplicht niet nakomt, geen dagbesteding heeft, die verslavende middelen gebruikt en elke vorm van gezag ondermijnt wordt door zijn school aangemeld voor hulp. Om het gezin hierbij te helpen komen ze al snel in contact met maatschappelijk werk en leerplichtambtenaar. Binnen enkele maanden wordt verbetering geconstateerd zowel in de thuissituatie als op school. Na ruim een jaar ziet men in dat het kind langzaamaan begint af te glijden en dat hij ongewenste gedrag vertoont. Hoe frustrerend moet het zijn voor de betrokkenen? Vooral voor de ouders en de instanties die hoopten dat het hulptraject een succes voor lange termijn zou zijn. Je kan je voorstellen dat het frustrerend is wanneer het blijkt dat na al de geboden hulp, geïnvesteerde tijd alsnog het kind een terugval krijgt. Dus terugval na een periode van succes.

Wat zou een oplossing kunnen zijn voor jongeren die dreigen uit te vallen? Jongeren die terecht komen in het hulpverleningscircuit worden door verschillende instanties zo goed mogelijk de nodige zorg aangeboden. Het probleem wordt aangewezen, aangepakt en dan wordt afgewacht of de aanpak zinvol was. Zoals de casus in het begin schetst zie je dat in de praktijk de aanpak bij aanvang goed werkt maar soms niet voor lang.
In Schiedam is een team actief die een methode hanteert waarmee maatschappelijke uitval en terugval bij probleemjongeren kan worden voorkomen. ‘Voor jongeren die extra ondersteuning nodig hebben is het JIT opgericht; bij het JIT dagen we jongeren uit om hun leven te verbeteren, talenten te ontwikkelen en hier zelf verantwoordelijkheid in te nemen’’ (Dock.nl, 2018).

JIT staat voor Jongeren Interventie team, het team bestaat uit een aantal individueel jongerenbegeleiders die zich inzetten om jongeren te helpen bij het oplossen van hun problemen. Er wordt niet beoordeeld en veroordeeld waardoor de focus blijft liggen op het verhelpen van het daadwerkelijke probleem.

Wat doen de JIT-jongerenbegeleiders anders?
De individueel jongerenbegeleiders gaan ervan uit dat de jongeren zelf kunnen aangeven waarbij zij geholpen willen worden. Remey Weekers is de coördinator van JIT en zet zich al jaren in voor de jongeren uit de gemeente Schiedam. Hij is ervan overtuigd dat jongeren meer kunnen dan ze laten zien. Zij weten waar het pijn doet dus mogen zij ook mee denken hoe het verholpen kan worden. Op die manier ontstaat er een hulpplan dat, onder begeleiding, mede bedacht is door de jongeren zelf. De tools die voor de uitvoering van het plan worden aangeboden sluiten hier goed bij aan. Door die samenwerking ontstaat er een commitment aan het hulptraject. ‘Het is een samenwerking met de jongere dat gebaseerd is op wederzijdse vertrouwen en respect wat bepalend is tot succesvol afronden van het hulptraject’ (Remey Weekers, 2018). Remey gaat uit van mogelijkheden en kansen. Door snel te handelen krijgt hij veel voor elkaar waardoor jongere vol (zelf)vertrouwen het traject ingaan.

Volgens individueel jongerenbegeleider Irinieu Freitas moet je veel tijd investeren in het leren kennen van de jongeren. ‘Het inwinnen van vertrouwen kost tijd. Dan zie je ook dat je de jongere kan meebewegen en motiveren tot gewenst gedrag’ (Irinieu Freitas, 2018). Irinieu vertelt dat het vaak voorkomt dat jongeren zelf terugkomen voor hulp. Volgens hem kan de persoonlijke touch en de informele benadering helpen bij het creëren van een relatie gebaseerd op vertrouwen voor lange termijn.

Taoufik Yaaqobi, individueel jongerenwerker, laat weten dat het helpt om de jongeren te laten inzien waar zij het voor doen dus wat zij kunnen bereiken door zich in te zetten voor het traject. ‘Als professional een duidelijk beeldscheppen waardoor de jongeren inzien dat het hulpaanbod nodig is bij het oplossen van het probleem’ (Taoufik Yaaqobi, 2018).
In dit beroep krijg je te maken met jongeren die niet geholpen willen worden, niet gemotiveerd zijn en bepaalde eigenschappen hebben waardoor zij in die problemen zijn terechtgekomen. Taoufik raadt aan om langer vol te houden, niet opgeven en ze leren anders om te gaan met teleurstellingen.
Wanneer de individuele jongerenwerkers op de hoogte zijn van jongeren die problemen vertonen dan gaan ze er gelijk opaf. Dan wordt er op zoek gegaan naar de jongere om die van nodige zorg te kunnen voorzien. Vaak worden jongeren aangemeld intern binnen Dock via andere instanties of zij melden zichzelf aan.

Uit het groepsgesprek die op 3 juli jl. plaatsvond in het wijkcentrum Dreesplein is naar voren gekomen dat er succesverhalen zijn waaruit blijkt dat de JIT-methode daadwerkelijk helpt bij het voorkomen van maatschappelijke uitval of terugval bij jongeren. Mw. U en haar zoon zijn een van de succesverhalen van de Jit-methode.
Mw. U, een moeder van een jongere, geeft aan dat zij en haar zoon niet overleefd hadden zonder de hulp van JIT. Zij was een alleenstaande moeder met financiële problemen die haar twee kinderen probeerde op te voeden, waarvan een zoon met een beperking. Zij geeft aan dat ze bij heel veel instanties heeft aangeklopt maar kon destijds geen hulp vinden voor haar zoon. Mw. U. kwam in contact met Jit-begeleiders via een kennis toen niemand haar kon helpen. Jit was bereid te helpen en nam de begeleiding op zich. De Jit-begeleider heeft door zijn vele connecties snel kunnen uitzoeken hoe de jongere het beste geholpen kon worden. Zo is toen uitgekomen dat hij het beste gebaat was bij begeleid wonen in een instelling. Haar zoon verblijft nu bij een instelling waar hij de nodige hulp krijgt. Het contact met moeder en zoon is hersteld. Het ziet ernaar uit dat mevr. U blij is met het hulpaanbod van de Jit-begeleiders; ‘Ze hebben mijn leven gered, het leven van mijn zoon gered en ze hebben mij hoop gegeven …uhm… hoe kan ik het zeggen, ik kon weer mijn leven herpakken’ (Mw. U, 2018).
Inmiddels heeft mw. U cursussen gevolgd en die succesvol afgerond. Zij heeft een baan en daarnaast helpt zij op vrijwillige basis anderen met hun administratie.
Volgens Mw. U is het hulpaanbod van JIT een medaille waardig ‘Als ik een medaille kon geven aan deze heren die mij zo geholpen hebben dan had ik dat gedaan’ zij vervolgt ‘ik ben blij dat ze tot de dag van vandaag er zijn en dat ik hierbij kan zijn want ik weet dat zij hun werk met hart en ziel doen’ (Mw. U, 2018).
Concluderend kan ik zeggen dat de individuele jongerenbegeleiders van Jit jongeren helpen bij hun ontwikkeling naar volwassenheid. Door het laten inzien van het belang van het hulpaanbod, investeren in het leren kennen van de jongere, de persoonlijke en/of informele benadering, wederzijdse vertrouwen en respect is misschien wel het geheim wat het Jit-methode effectief maakt.

Blijkbaar zorgt al het bovenstaande voor het verminderen of zelfs het voorkomen van maatschappelijke uitval of terugval.
Bovendien wordt door de Jit-begeleiders een samenwerking aangegaan met jongeren waardoor er een commitment ontstaat voor het hulptraject. Begeleider geven niet snel op, na uitval/terugval worden jongeren opgezocht en geactiveerd om te functioneren in de samenleving door te helpen vinden van een dagbesteding hetzij baan of studie.
Het feit dat jongeren zelf aankloppen voor hulp blijkt dat het Jit-aanpak daadwerkelijk helpt bij het voorkomen van maatschappelijke uitval en of terugval bij probleemjongeren.

468 ad

Comments are closed.