jan 14, 2022

Posted by | Reacties uitgeschakeld voor Help jij Schiedammers hun buurt leefbaarder te houden?

Help jij Schiedammers hun buurt leefbaarder te houden?

Schiedam moet nieuwe regiegroepen samenstellen omdat de termijn voor de zittende leden er op zit. Er is de laatste tijd veel campagne gevoerd.

In Groenoord heeft dit gelukkig al 3 aanmeldingen opgeleverd. Maar we hebben minimaal nog 1 aanmelding nodig om aan het minimum aantal leden te komen (liefst meer dus).

Ik wil jullie daarom vragen of jullie zelf interesse hebben of iemand kennen die mogelijk interesse heeft?

Zie voor meer informatie de onderstaande flyers.

Read More
dec 2, 2021

Posted by | Reacties uitgeschakeld voor Dierenvoedselhulp in Schiedam

Dierenvoedselhulp in Schiedam

Read More
nov 23, 2021

Posted by | Reacties uitgeschakeld voor Financieel spreekuur wijkteam Groenoord

Financieel spreekuur wijkteam Groenoord

Iedere maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur is er een financieel spreekuur bij het wijkteam Groenoord. Voor het spreekuur is Marian Krijnberg vanuit Stroomopwaarts schuldhulpverlening aanwezig.

Hoge schulden
Bij schuldhulpverlening wordt er al snel gedacht aan hoge schulden die mensen onmogelijk terug kunnen betalen. Maar schuldhulpverlening is meer dan dat. Het grootste deel van de mensen die zich aanmelden bij schuldhulpverlening heeft hoge schulden, waardoor een schuldhulpverleningstraject nodig is. Een schuldhulp-verleningstraject wil zeggen dat de schulden zo hoog zijn dat het onmogelijk is om ze binnen 36 maanden te betalen. In dit geval doen wij de schuldeisers een voorstel voor een regeling en vragen wij het restant van de schuld na 36 maanden kwijt te schelden. Zo kunnen deze mensen na drie jaar weer met een schone lei de toekomst in.

Kleinere schulden
Vanuit schuldhulpverlening bieden wij ook hulp bij kleine schulden. Wanneer de schulden nog niet zo hoog zijn opgelopen dat er een schuldhulpverleningstraject nodig is, kunnen wij als schuldhulpverlener bemiddelen tussen cliënt en schuldeiser en een betaalregeling aanbieden. Met deze betaalregeling kan in een bepaald aantal maanden de gehele schuld terugbetaald worden, waardoor er geen kwijtschelding vanuit de schuldeisers nodig is. Daarnaast kunnen wij meedenken of er inkomensbeheer nodig is, zoals bijvoorbeeld budgetbeheer of een onderbewindstelling. Ook kunnen wij hulp bieden bij de administratie of een cursus ‘omgaan met geld’, waardoor er meer inzicht komt in de eigen financiën.

Ondernemers met schulden
De groep zelfstandig ondernemers met financiële problemen wordt steeds groter. In het verleden konden zelfstandigen zich niet aanmelden bij de gemeente voor schuldhulpverlening, maar de regels omtrent zelfstandigen die schuldhulpverlening nodig hebben zijn versoepeld. Voor zelfstandigen is de weg tot een schuldregeling iets anders. Wij werken daarom samen met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) om te onderzoeken of het bedrijf levensvatbaar is en wat de mogelijkheden zijn wat betreft schuldsanering.

Het financieel spreekuur van het wijkteam is bedoeld om een korte inventarisatie te maken van het probleem, waarna we cliënten kunnen doorverwijzen naar de juiste hulpverlening of een aanmelding voor schuldhulpverlening kunnen doen. Naast langskomen op het spreekuur kunt u ons ook bellen met vragen. Dit kan op maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur op het volgende telefoonnummer: 06 – 21 94 83 63.

Read More
nov 23, 2021

Posted by | Reacties uitgeschakeld voor Hulp bij gedragsproblemen van kinderen

Hulp bij gedragsproblemen van kinderen

Problemen met het gedrag of functioneren van een kind kunnen veel impact hebben op een gezin. Elke ontwikkelingsfase van een kind kent zijn moeilijkheden en uitdagingen. Daar kun je als ouder tegenaan lopen en vragen over hebben.

Vragen over dit soort moeilijkheden worden vaak gezien als algemene opvoedvragen. Er zijn echter ook gezinnen waarbij het gedrag of het functioneren van een kind verstoord is. Dit kan komen door een ontwikkelingsstoornis zoals AD(H)D of een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), maar het kan ook te maken hebben met omgevingsfactoren die een kind bijvoorbeeld angstig of somber maken. Vaak gaat het om een combinatie van factoren: kindgebonden factoren, omgevingsfactoren, opvoedingsfactoren en soms ook ouderfactoren.

Mijn naam is Lauretta Dijkers en ik ben sinds september werkzaam als kind- en jeugdpsycholoog binnen het Wijk Ondersteuningsteam (WOT) Groenoord. Ik zie veel kinderen die bijvoorbeeld last hebben van faalangst, woede-uitbarstingen, concentratieproblemen of problemen in de sociale omgang. Het is begrijpelijk dat je als ouder soms niet weet hoe je het beste met bepaald gedrag omgaat of hoe je je kind kunt helpen. Voor dergelijke vragen, begeleiding en behandeling kunnen gezinnen bij mij terecht. Samen met ouders en kind bespreken we waar de zorgen liggen en brengen we dit in kaart. Er wordt gekeken naar de aard, de ernst en de frequentie van de problemen, maar ook naar achterliggende en instandhoudende factoren. Binnen het WOT stellen we geen diagnoses, maar dit hoeft behandeling niet in de weg te staan. We kunnen vaak een passende behandeling voor uw kind inzetten. Ouders worden betrokken bij het hulpverleningsproces en in sommige gevallen wordt ook ouderbegeleiding gegeven.

Voor vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met het WOT via 010 – 754 15 15 of groenoord@wotschiedam.nl. Kijk voor meer informatie op de website wotschiedam.nl.

Read More
nov 23, 2021

Posted by | Reacties uitgeschakeld voor Schiedam krijgt schuldhulpmaatjes

Schiedam krijgt schuldhulpmaatjes

Schuldhulpmaatjes staan mensen terzijde die kampen met financiële schulden. Het project draait al in zo’n honderdtwintig gemeenten en is ontstaan vanuit verschillende kerken. De hulp is niet alleen bedoeld voor mensen met een kerkelijke achtergrond, maar voor iedereen.

Er zijn een kleine tweeduizend vrijwillige “maatjes” in ons land. De vrijwilligers (de maatjes) worden breed geworven. ‘Het gaat erom mensen te vinden die anderen kunnen bijstaan’, zegt een woordvoerder van de vereniging SchuldHulpMaatje. ‘Daarvoor zijn tijd en sociale vaardigheden, zoals een luisterend oor en mensen een beetje kunnen coachen, de belangrijkste vereisten. Specifieke financiële kennis is niet nodig.’ Als vrijwilligers zich aanmelden, worden zij ondersteund vanuit de lokale en de landelijke organisatie. Zij bieden bijvoorbeeld een driedaagse cursus aan om goed voorbereid te worden voor dit werk.

Schuldhulpmaatjes zijn geen bewindvoerders. Het gaat juist om hulp in de fase voordat mensen in een schuldsaneringstraject komen. Het doel is de financiële situatie op een rijtje te krijgen en mensen moed te geven om hun problemen aan te pakken en zelf op te lossen. Mocht gaandeweg blijken dat een schuldsanering toch de beste oplossing is, dan wordt de zaak voorgelegd aan de gemeente. De maatjes kunnen ook na een traject van schuldsanering behulpzaam zijn. Zij zullen dan graag samenwerken met andere organisaties, zoals Humanitas.

Voor meer informatie: schuldhulpmaatje.nl.

Read More
nov 23, 2021

Posted by | Reacties uitgeschakeld voor Mededelingen van het WOT

Mededelingen van het WOT

Spreekuur sociale raadslieden
We gaan weer starten met het spreekuur van de sociale raadslieden. We deden dit eerder om de twee weken, maar willen nu eerst beginnen met een maandelijks spreekuur. We starten op 11 november van 13.00 tot 15.00 uur en herhalen dit eens per maand op donderdag. Wanneer u gebruik wilt maken van dit spreekuur, kunt u telefonisch een afspraak maken of binnenlopen op het inloopspreekuur. U mag ook contact opnemen met uw contactpersoon van het WOT. Zij geven uw hulpvraag en uw gegevens dan door aan de sociale raadslieden. Het sociaal raadslid belt u daarna om een afspraak te maken.

Spreekuur WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Tevens komt er een WMO-spreekuur. Dit spreekuur vindt één keer per veertien dagen (in oneven weken) plaats op de donderdagochtend. Ook dit start op 11 november, maar dan van 10.00 tot 12.00 uur.
U kunt hier zomaar binnenlopen, of van tevoren een afspraak maken. U kunt hier terecht met vragen over bijvoorbeeld: rolvoorzieningen (rolstoel, scootmobiel etc.), woningaanpassingen, begeleiding, hulp bij het huishouden, beschermd wonen, logeren en regiovervoer.

Financieel spreekuur
Het WOT heeft ook een financieel spreekuur, elke maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Er is dan een schuldhulpverlener van Stroomopwaarts aanwezig, bij wie u met vragen over financiën, schulden of betalingsregelingen terecht kan. U mag hier binnenlopen tijdens het spreekuur, of vooraf een afspraak maken. Wij werken nauw samen met Humanitas. Zij kunnen u helpen om uw administratie en financiële problemen op orde te krijgen en te houden.

Read More
okt 25, 2021

Posted by | Reacties uitgeschakeld voor Doe jij ook mee met Buurtplaatjes?

Doe jij ook mee met Buurtplaatjes?

Bij het project Buurtplaatjes XL kun je geen voetbalplaatjes sparen in een stickerboek maar buurtgenoten! Het idee is van kunstenaar Maarten Bel die dit samen met het Stedelijk Museum Schiedam uitvoert. We zoeken bewoners en ondernemers die mee willen doen. Heb je zin, schrijf je in!

Op https://www.stedelijkmuseumschiedam.nl/buurtplaatjes-xl/ vind je meer informatie en een aanmeldformulier.
Aanmelden kan t/m 31 oktober 2021.

Wil je als organisatie meedoen of heb je vragen, laat het Caty Palmen weten via plaatjes@stedelijkmuseumschiedam.nl

Read More